☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

DOTYCZY: Sukcesywne dostawy paliw płynnych

postępowanie nr 1/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony
 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1
PPHU WAGAT Sp. j
Ul. Gdańska 95
07-100 Węgrów
67,98
2

Orlen PetroCentrum Sp. Z o.o.

Ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock
84,66
3
Petropolis Sp. z o.o.

Ul. Władysława Jagiełły 10a/204

26-700 Zwoleń
100
4

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe “Z. Niziński”

Ul. Serocka 11A 07-200 Wyszków

86,96
 
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 3 przedstawiona przez : Petropolis Sp. z o.o., Ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń

 - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.        


Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-02-03 16:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-02-03 16:11:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107