☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania z dnia 16.01 .2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- decyzji – pozwolenia wodnoprawnego,

dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)”  (postępowanie nr 2/KDM/2009)


Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 93 ust.4 Ustawy Prawa zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej Ustawą;

 Zamawiający unieważnia postępowanie.
 

   Ponadto Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania wykonawcy: BŁAŻEJ VINIENDA VERTIKAL, Falenty Nowe ul. Droga Hrabska 8D, 050-90 Raszyn, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy oraz informuje ze w związku z powyższym jego oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

Uzasadnienie: Wadium zostało złożone po terminie.

                                                                                                                          

Zaakceptowano decyzją dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-02-05 13:27:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-02-05 13:36:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247