☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy żwiru, piasku rzecznego i pospółki

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
tel./fax. (022) 756-24-80

DOTYCZY: Sukcesywne dostawy żwiru, piasku rzecznego i pospółki.

postępowanie nr 4/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 9 ofert, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1
Fetra sp. z o.o.
Ul.Matuszewska 14
03-876 Warszawa
100
2

P.H.U TRANSWAL Waldemar Węgier

Jastrzębska 10/1
05-500 Piaseczno
85.94
3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

Rembert sp. z o.o.
02-690 Warszawa
85.41
4
Budownictwo Drogowe
„JARPOL S.A”
Ul.Grenadierów 8/25
04-062 Warszawa
65.36
5
STD Jarosław Dąbrowski
05-831 Wola Krakowińska 38D
85.57
6
SAS-BUD Kamil Sasin
Ul.Chopina 24
05-822 Milanówek
78.12
7
MIR-TRANS
Mirosław Stokłuska

Wilcza Góra ul. Żwirowa 46,

05-506 Lesznowola
83.33
8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

ALFA-NORMA Sp. z o.o.
Ul.Nowy Służew 16
80.73
9
Transmix Tomasz Pietruszka
Ul. Lipowa 9 m29
05-803 Pruszków
69.95
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1 przedstawiona przez: Fetra sp. z o.o., Ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
- oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.        

Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-13 13:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-13 13:32:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247