☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy asfaltu drogowego 50/70 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

DOTYCZY: Sukcesywne dostawy asfaltu drogowego 50/70

postępowanie nr 3/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta, złożona przez następującego oferenta:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1
POLDIM SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Kochanowskiego 37a
33-100 Tarnów
100
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1 przedstawiona przez : POLDIM SPÓŁKA AKCYJNA, Ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów. 

Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-26 08:17:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-26 08:20:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107