Sukcesywna dostawa grysów bazaltowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

oznaczenie postępowania: 5/KDM/2009
Sprawa: Sukcesywna dostawa grysów bazaltowych
Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1

P.H.U „Daw –Trans” Sławomir Podstawka

26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I 270

100
2
Fetra sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
84,70
3
SAS-BUD Kamil Sasin
ul. Chopina 24
05-822 Milanówek
81,54
4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

ALFA-NORMA Sp. z o.o.
ul. Nowy Służew 16
02-699 Warszawa
93,32
5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Rembert sp. z o.o.

Ul. Bokserska 77
02-690 Warszawa
94,24
6
Usługi Transportowe

Sprzedaż Materiałów Budowlanych

Jacek Gajda
ul. Palmowa 1
97-300 Piotrków Trybunalski
96,04
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1 przedstawiona przez : P.H.U „Daw –Trans” Sławomir Podstawka, 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty I 270

 - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-31 08:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-31 08:53:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki