Odpowiedzi na zapytania do siwz z dnia 08.04.09r w postepowaniu przetargowym naPrzebudowę dróg powiatowych: ul. Starochylickiej i ul. Chyliczkowskiej ? droga Nr 2814W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej oraz drogi Nr 2850W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej, Gm. Piaseczno i Lesznowola. Etap I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W (ul. Chyliczkowska) na odcinku od ul. Warszawskiej w Piasecznie do ul. Sielskiej w Chylicach z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową 79.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki