Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa cukru dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dn.30.04.2009r.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/7/09

Nazwa zadania: dostawa cukru

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 ul. Szpitalna 1 informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

 
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy, adres
 
Adres
 
Ilość pkt
 
 
1.
Hurtownia BB

Bożena  Bąk

 

ul. Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria

 
 
100,00
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-05-04 11:33:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-05-04 11:35:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki