Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni bitumicznej i chodnika na drodze nr 2848W Janówek-Przypki (ul. Słoneczna i Tarczyńska), gm. Tarczyn

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80 
tel. (022) 756-24-82

KDM.3431-SK- 81/1343/2009                                                               Piaseczno, 2009-05-05                                                                     

DOTYCZY:

„Remont nawierzchni bitumicznej i chodnika na drodze nr 2848W Janówek-Przypki (ul. Słoneczna i Tarczyńska). Długość odcinka 1,2 km”

postępowanie nr 11/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1

P.P.U.H „Efekt” sp.z.o.o. Budowa i Naprawa Dróg 02-495 Warszawa ul. Szomańskiego 8

93,6
2
„Fal-Bruk” B.B.Z Falenta Sp. J. 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42
100
3

Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z.o.o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42

74,81
4

Strabag Sp. z.o.o. 03-472 Warszawa ul. Brechta 7

72,94
5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu sp. z.o.o. 05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2

82,4
6

Cezet Bis” sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. 17 Stycznia 32 27-200 Starachowice

71,29
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr 2 przedstawiona przez : Fal-Bruk B.B.Z Falenta Sp.j 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42
 - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena -100 %) i uzyskała 100 punktów.

Zaakceptowano decyzją
dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-05-05 13:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-05-05 13:09:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki