Zapytanie do SIWZ z dn. 6.05.09 - wykonanie remontu dachu i wykonanie instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Potulickich 1

 

Dom Pomocy Społecznej
Ul. Potulickich 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel/fax. 022 7564136
 
Zapytanie do siwz

Dotyczy: postępowania przetargowego na „wykonanie remontu dachu i wykonanie instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Potulickich 1”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono siwz, bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie:

W przedmiarze robót remontowo-budowlanych pod poz. 12 – „ obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej jest pozycja „0”.

Prosimy o czytelną interpretację tego zapisu wraz z pomiarem.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót remontowo-budowlanych pod poz. Nr 12 w kolumnie poszcz. winno być 5, w kolumnie razem jest 0, winno być 5.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-05-06 11:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-05-06 11:40:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki