Wybór najkorzystniejszej oferty - budowa drogi powiatowej nr 3104W ul. Żytnia i Nadrzeczna, gm. Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

oznaczenie sprawy 12/KDM/2009     

Sprawa:„Budowa drogi powiatowej nr 3104W ul. Żytnia i Nadrzeczna.”

Tryb: Przetarg nieograniczony
 
Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących oferentów:
l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Kwota oferty brutto
Suma punktów
1

P.P.U.H „Efekt” sp.z.o.o. Budowa i Naprawa Dróg 02-495 Warszawa ul. Szomańskiego 8

 
 
2 379 000
92,31
2

„Fal-Bruk” B.B.Z Falenta Sp. J. 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42

2 196 000
100
3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z.o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki

2 547 166,35
86,21
4

Budownictwo Drogowe JARPOL S.A ul. Grenadierów 8/25 04-062 Warszawa

2 210 234,11
99,36
5

Drogomex sp. z.o.o. ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków

2 715 911,65
80,86
6

Strabag sp. z.o.o. ul. Brechta 7 03-472 Warszawa

2 811 452

78,11
7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu ul. Asfaltowa 2   05-604 Jasieniec

2 461 194,57
89,22

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 2, przedstawiona przez :FAL-BRUK” B.B.Z. Falenta Sp. j, Ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, która oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

 
Zaakceptowano decyzją
Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-05-08 10:14:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-05-08 10:16:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki