Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.05.09r. w postępowaniu przetargowym na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej - ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej wraz z wykonaniem robót drogowych i pełnieniem nadzoru autorskiego.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki