☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont chodnika przy drodze nr 2854W w Rembertowie Gm. Tarczyn

oznaczenie sprawy 17/KDM/2009

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

Sprawa:Remont chodnika przy drodze nr 2854W w Rembertowie Gm. Tarczyn”.

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących oferentów:

l.p.
oferty

Nazwa oferenta

Kwota oferty brutto

Suma punktów

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe „Ewbud” Ewelina Kościuk-Fol Działki Suskowolskie 9B 26-670 Pionki

 

 

215 809,46
71
2

P.U.H Badrog Sławomir Baran, ul. Wilanowska 217, 05-507 Słomczyn

154 810,44
100

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr 2, przedstawiona przez: P.U.H. Badrog Sławomir Baran, ul. Wilanowska 217, 05-507 Słomczyn, która oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena - 100%) i uzyskała 100 punktów.

Zaakceptowano decyzją

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoniego Kobusa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-06-15 15:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-06-15 15:54:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107