☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedź na zapytanie z dnia 3.08.2009 r. - remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W - ul. Postępu w Nowej Woli

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
 
tel. (022) 756-24-82

KDM.343-SK-97/ /2009 Piaseczno, dn. 2009-08-03

/wszyscy oferenci/

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W – ul. Postępu w Nowej Woli”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem robót a projektem prosimy o podanie prawidłowej jednostki miary poz. 10 „Humusowanie skarp warstwą grubości 5 cm”.

Wg przedmiaru: 2116 m3

Wg projektu: 2116 m2

Odpowiedź:

Prawidłową jednostką miary będzie jak w projekcie m2.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-08-03 11:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-08-03 12:07:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247