Ogłoszenie o wyniku postępowania - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla hali magazynowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. 756-24-80 
tel. 756-24-82

KDM 3431 –SK-100/ 2441 /2009 Piaseczno 07.08.2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla hali magazynowej”

(postępowanie nr 21/KDM/2009)

nie wpłynęła żadna oferta.

W zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zaakceptowano decyzją
Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
inż. Antoniego Kobusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-08-11 08:20:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-08-11 08:22:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki