Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W - ul. Postępu w Nowej Woli

oznaczenie sprawy 19/KDM/2009

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

KDM.3431-SK-101/ 2440 /2009 Piaseczno, 2009-08-07

Sprawa: „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W – ul. Postępu w Nowej Woli”.

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 10 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty

Nazwa oferenta

Kwota oferty brutto

Suma punktów

1

Fal-Bruk” B.B.Z Falenta Sp. J. 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42

1.262.059,26
98,65
2

FEDRO sp. z.o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck

1.641.157,18
75,86
3

Budownictwo Drogowe Jarpol, ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa

1.402.389,39
88,78
4

Mostostal Warszawa, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

1.245.015,80
100
5

Cezet Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. 17 stycznia 32, 27-200 Starachowice

1.420.867,21
87,62
6

Strabag sp. z.o.o. ul. Brechta 7 03-472 Warszawa

1.582.765,62
78,66
7

P.P.U.H Efekt sp. z.o.o., ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa

1.647.000,00
75,59
8

P.I.B Drotech, ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1.302.301,69
95,6
9

PBDiM Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1.505.344,82
82,71
10

PRID w Grójcu, ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec

1.618.902,42
76,9

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 4, przedstawiona przez:Mostostal Warszawa, ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, która oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena - 100%) i uzyskała 100 punktów.

Z poważaniem
Zaakceptowano decyzją
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
inż. Antoniego Kobusa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-08-11 08:55:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-08-11 09:00:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki