Sprostowanie do SIWZ - przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola - Władysławów (droga nr 2840W) etap II

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80 
tel. (022) 756-24-82

KDM.343-SK-109/ 2612 /2009 Piaseczno 2009-08-27

DOTYCZY: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W) etap II – od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola. Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ul. Słoneczną w Lesznowoli”.

Sprawa numer 18/KDM/2009

Sprostowanie do SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że dokonuje następującego sprostowania SIWZ w części III.

W pliku Projekt przebudowy skrzyżowania w Lesznowoli.pdf, w przedmiarze robót (strona 44), w pozycji 30 - Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm z polimeroasfaltem - ilość jednostek zamiast 292 m2 powinna wynosić 1412 m2.

W związku ze zmianą Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ w części I.

W punkcie:

7.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu 28.08.2009 r. do godz. 10:00 włącznie.

Zamawiający zmienia na:

7.3. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu 02.09.2009 r. do godz. 10:00 włącznie.

W punkcie:

7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 28.08.2009 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Zamawiający zmienia na:

7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 02.09.2009 r. do godziny 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego.

W punkcie:

9.1. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie pod adresem ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno w pokoju nr 7 najpóźniej w dniu 28.08.2009 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno

Oferta w przetargu pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W) etap II – od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola. Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ul. Słoneczną w Lesznowoli.”.

Nie otwierać przed dniem 28.08.2009 r. do godz. 10:15.

Zamawiający zmienia na:

9.1. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie pod adresem ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno w pokoju nr 7 najpóźniej w dniu 02.09.2009 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno

OFERTA w przetargu pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W) etap II – od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola. Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ul. Słoneczną w Lesznowoli.”.

Nie otwierać przed dniem 02.09.2009r. do godz. 10:15

W punkcie :

10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.08.2009 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zmienia na:

10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2009 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako zmianę SIWZ zgodnie z art.38, ust. 4a i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Piasecznie

inż. Antoni Kobus

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-08-28 08:45:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-08-28 08:48:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki