☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedź na zapytanie z dn. 27.08.09 r. w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla hali magazynowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
 
tel. (022) 756-24-82

KDM.343-SK-110/2613/2009 Piaseczno, dn. 2009-08-27

/wszyscy oferenci/

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego „Zaprojektowanie i wykonanie robót

budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi dla hali magazynowej”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Podajecie Państwo w SIWZ w punkcie 3.3, że jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest realizacja przez wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 300.000,00 brutto każda.

Prosimy o odpowiedź na pytanie – czy spełnieniem warunku dotyczącego wykazu robót będzie wskazanie w wykazie obiektu w postaci:

 1. Budowy galerii handlowo-usługowej.

 2. Budowy obiektu handlowego.

 3. Budowy hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalną w zakresie:

  • wykonanie dokumentacji technicznej w pełnym zakresie,

  • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

  • roboty konstrukcyjne w pełnym zakresie,

  • wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania,

  • instalacja wody i kanalizacji,

  • instalacje elektryczne i oświetleniowe,

  • kotłownia gazowa z automatyką,

  • centrale wentylacyjne z automatyką,

  • roboty aranżacji wnętrz m.in. wykonanie sufitów podwieszanych typu Armstrong, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, szpachlowanie i malowanie farbami strukturalnymi,

  • zagospodarowanie terenu w tym: chodniki, miejsca postojowe, drogi dojazdowe z kostki betonowej, zieleńce, mała architektura,

  • roboty inżynieryjne zewnętrzne (przyłącza),

  • oddanie budynku do użytkowania,

  • uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 4. Budowy obiektu biurowo-produkcyjno-magazynowego o zakresie prac jak w punkcie 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w wykazie robót wskazanych w punkcie 3 i 4.

 

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Inż. Antoni Kobus

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-08-28 09:19:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-08-28 09:30:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247