☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinka drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
tel./fax. (022) 756-24-80

KDM.3431-SK-111/ 2706 /2009 Piaseczno, 2009-09-03

wszyscy oferenci

oznaczenie sprawy 23/KDM/2009

Dotyczy zamówienia publicznego pn: „Wycinka drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego”.

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty

Nazwa oferenta

Kwota oferty brutto

Suma punktów

1

P.P.H.U. Wal-Mar Marek Keczmerski, Skoroszów 4, 63-630 Rychtal

----
----
2

Garden Parki Marcin Chruścikowski, ul. Modzelewskiego 23/76, 02-679 Warszawa

33.426,80
84,51
3

Taxus S.C., ul. Siennicka 36/52, 04-393 Warszawa

92.020,00
30,70
4

Zakład Usług Leśnych „Elitelas” Krzysztof Madej, Rozalin 103, 39-460 Nowa Dęba

----
----
5

Usługi Montażowo-Dźwigowe Łukasz Skup, ul. Podlaska 2/25, 08-101 Siedlce

63.814,80
44,27
6

Agadendron sp.j., ul. Rybna 26, 05-090 Raszyn

33.384,00
84,62
7

Biotop Serwis Ireneusz Błaż, ul. Zaokopowa 3/6, 03-424 Warszawa

28.248,00
100

Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 i nr 4 zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655) a ich oferty zostają uznane za odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4
z powodu nie uzupełnienia brakujących załączników do SIWZ potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na postawie art. 92 ust. 1 ustawy informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 7, przedstawiona przez:„Biotop Serwis” Ireneusz Błaż, ul. Zaokopowa 3/6, 03-424 Warszawa, która oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena - 100%) i uzyskała 100 punktów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-09-03 09:10:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-09-03 09:17:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247