☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W) etap II - od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

KDM.3431-SK-114/ 2737 /2009 Piaseczno, 2009-09-03

wszyscy oferenci

oznaczenie sprawy 18/KDM/2009

Sprawa: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W) etap II – od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola. Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ul. Słoneczną w Lesznowoli”.

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta, złożona przez następującego oferenta:

l.p.
oferty

Nazwa oferenta

Kwota oferty brutto

Suma punktów

1

Fal-Bruk” B.B.Z Falenta Sp. J. 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42

823.062,02
100

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została Oferta nr 1, przedstawiona przez:Fal-Bruk B.B.Z. Falenta sp. j., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, która oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena - 100%), uzyskała 100 punktów i spełnia wymagania zawarte w SIWZ.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-09-04 15:19:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-09-04 15:22:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107