☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla hali magazynowej

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. 756-24-80

tel. 756-24-82

KDM 3431 – / 115 / 2796 / 2009 Piaseczno 11.09.2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla hali magazynowej”

(postępowanie nr 24/KDM/2009)

Cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zaistniałej sytuacji, zgodnie z art. 93 ust.4 Ustawy Prawa zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piaseczni
Inż. Antoniego Kobusa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-09-11 15:40:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-09-11 15:43:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107