Zmiana SIWZ w postępowaniu przetargowym - remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2816W Pilawa - Orzeszyn gm. Piaseczno. Etap 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
tel./fax. (022) 756-24-80

KDM.3431- 119 / /2009 Piaseczno, 2009-09-24

wszyscy oferenci

oznaczenie sprawy 25/KDM/2009

Dotyczy zamówienia publicznego pn: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2816W Pilawa - Orzeszyn gm. Piaseczno. Etap 1 – odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 500”.

Tryb: Przetarg nieograniczony

ZMIANA SIWZ

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1058) informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o dodanie zapisu w punkcie 1 Opisu przedmiotu Zamówienia w pod punkcie 1.3 oraz dodania do umowy w §2 punktu 7 o następującej treści:

Wykonawca zobowiązuje się Materiał z rozbiórki, który może zostać ponownie wykorzystany (destrukt, elementy betonowe) przekazać Zamawiającemu i złożyć go w bazie ZDP w Wilczej Górze, ul. Żwirowa 1, gm. Lesznowola. Zamawiający wymaga pisemnego potwierdzenia złożenia materiału w miejscu wskazanym powyżej”

Termin otwarcia nie ulega zmianie.

Wprowadzone tym pismem wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-09-24 09:23:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-09-24 09:26:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki