☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2816W Pilawa - Orzeszyn gm. Piaseczno. Etap 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

KDM.3431-121 / 3028 /2009

Piaseczno, 2009-10-02

Wszyscy oferenci

DOTYCZY:Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2816W Pilawa - Orzeszyn gm. Piaseczno. Etap 1 – odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 500

postępowanie nr 25/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty

Nazwa oferenta

Suma punktów

1

PHU HydroGeo Jacek Borkowski

Ul.Ryżowa 43D m3, 02-495 Warszawa

78,87
2
Konsorcjum

Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z.o.o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD sp z o o
Ul.Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew

70,07
3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp zo.o.

Ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki

81,57
4

Strabag Sp. z.o.o. 03-472 Warszawa ul. Brechta 7

68,87
5

P.I.B „Drotech” Dariusz Kin

Ul.Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

65,23
6

F.H.P.U MOCHPOL

Murawki 23, 13-206 Płośnica

71,95
7

Fal-Bruk” B.B.Z Falenta Sp. J. 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42

100

 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr 7 przedstawiona przez : Fal-Bruk B.B.Z Falenta Sp.j, 02-868 Warszawa ul. Sarabandy 42
- oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena -100 %) i uzyskała 100 punktów.

Zaakceptowano decyzją
Dyrektora ZDP
Inż.. Antoniego Kobusa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-10-07 13:57:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-10-07 14:29:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247