☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ - remont chodnika przy drodze nr 2826 W Ustanów - Krupia Wólka

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel./fax. 756-24-80

tel. 756-24-82

KDM.343-125/3075/2009 Piaseczno, dn. 2009-10-07

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:Remont chodnika przy drodze nr 2826 W Ustanów – Krupia Wólka

Numer postępowania: 26/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Odpowiedzi na pytanie oraz zmiana SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1058) zwanej dalej ustawa, informuje o pytaniu, które wpłynęło do SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza w SIWZ następującą zmianę:

Pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 01.10.2009.

Pytanie 1:

Część opisowa projektu budowlanego tj. opis techniczny pkt. 4.1 Przyjęte konstrukcje przewiduje obramowanie chodnika od strony jesdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. i ławie z oporem betonu kl.B-10. Przedmiar robót nie zawiera zaś pozycji „ustawienie krawężnika 15x30x100 ma podsypce cementowo piaskowej i wykonaniem ławy z oporem z betonu kl. B-10”. Prosimy o skorygowanie przedmiaru i ujęcie ewentualnych robót towarzyszących ustawianiu krawężnika, tj. cięcie asfaltu piła mechaniczną, wypełnienie szczelin między jezdnią a nowo wybudowanym krawężnikiem.

Pytanie 2:

Część opisowa projektu budowlanego tj. opis techniczny pkt. 4.1 przyjęte konstrukcje przewiduje obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x 30 na warstwie piasku na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm i ławie z oporem z betonu kl. B-10. Wykonawca mając na względzie trwałość wykonanych robót i fakt, że całość chodnika usytuowana jest na nasypie w sąsiedztwie rowu przydrożnego sugeruje wykonanie wszystkich obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu kl.B-10.

Pytanie 3

Część opisowa projektu budowlanego jak również przedmiar przewiduje nawierzchnie chodnika z kostki brukowej na podsypce piaskowej. Wykonawca mając na względzie trwałość wykonanych robót i estetykę chodnika w okresie eksploatacji sugeruje wykonanie nawierzchni chodnika na podsypce cementowo-piaskowej.

Pytanie 4

Pozycja 26 przedmiaru robót posiada opis „przebudowa wjazdu z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie tłuczniowej w km 1+757” Zatem do wyceny należy uwzględnić:

  1. Wykonanie warstwy odsączającej, jeśli tak to, na jakiej grubości?

  2. Wykonanie podbudowy z tłucznia, jeśli tak to, na jakiej grubości?

  3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej czy też samej piaskowej?

Pytanie 5

Wykaz robót zamieszczony w projekcie budowlanym zakłada rozbiórkę opornika z kostki (wjazd) oraz rozebranie podbudowy betonowej grub. 10 cm w ilości 12 m2. Przedmiar robót nie zawiera żadnych robót rozbiórkowych.

Pytanie 6

Wspomniany wykaz robót w projekcie budowlanym zawiera inne ilości poszczególnych robót niż przedmiar, tj:

Lp

Opis pozycji

Ilość wykazana w wykazie robót

Ilość wykazana w przedmiarze

1

Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 6 cm

1156,50 m2

1038m2
2

Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej

471mb
387m2
3

Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej

300mb
160m2
4

Ułożenie przykanalika PVC o śr. 110

33mb
9mb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto wykaz robót przewiduje nawierzchnię chodnika na podsypce piaskowej grub. 6 cm, zaś przedmiar grub. 3 cm. Jaką grubość przyjąć do wyceny pozycji?

Odpowiedzi:

Ad pkt. 1

W kosztorysie ofertowym należy ująć ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm, na długości 795m, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i ławie z oporem z betonu kl. B-10 oraz wypełnienie szczeliny między jezdnią a krawężnikiem

Ad pkt. 2

W 24 pozycji przedmiaru występuje obrzeże ułożone na lawie betonowej z oporem, oczywiście na podsypce cementowo-piaskowej

Ad pkt. 3

Należy ująć podsypkę cementowo-piaskową grub. 3 cm zamiast piaskowej grub. 6 cm

Ad pkt. 4

W pozycji 26 przedmiaru należy ująć przebudowę istniejącego wjazdu tzn. rozbiórkę, uzupełnienie podsypki, podbudowy i nawierzchni

Ad pkt. 5

Dotyczy pozycji jw.

Ad pkt. 6

W przedmiarze należy przyjąć ilość jak w wykazie robót tj.

- chodnik w ilości 1156,50 m2

- obrzeże na podsypce piaskowej w ilości 471 m

- obrzeże na ławie w ilości 160 m

- przykanalik PVC w ilości 9 m (bez zmian) oczywiści z zabezpieczeniem wylotu

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Wprowadzone tym pismem wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-10-07 14:34:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-10-07 14:48:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959799