☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont chodnika przy drodze nr 2826 W Ustanów - Krupia Wólka

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

DOTYCZY:Remont chodnika przy drodze nr 2826 W Ustanów – Krupia Wólka

postępowanie nr 26/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty

Nazwa oferenta

Suma punktów

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „EWBUD” Działki Suskowolskie 9B, 26-670 Pionki

100
2

F.H.U. „BRUK-PUD” PIOTR SKOCZEK

Ul.Świerkowa 31, 05-430 Celestynów

Oferta odrzucona

3

Swisspolhand Sp z o.o.

01-445 Warszawa ul.Ciołka 35/75

Oferta odrzucona

4
BADROG

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Sławomir Baran

05-507 Słomczyn, ul. Wilanowska 217

76,10

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwana dalej ustawą; że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr 1 przedstawiona przez : Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „EWBUD” Działki Suskowolskie 9B, 26-670 Pionki

- oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert

(cena -100 %) i uzyskała 100 punktów.

Ponadto zamawiający informuje, że z postępowania zostały odrzucone dwie oferty:

Oferta nr 2 firmy: F.H.U. „BRUK-PUD” PIOTR SKOCZEK, Ul.Świerkowa 31, 05-430 Celestynów oraz oferta nr 3 firmy: Swisspolhand Sp z o.o., ul.Ciołka 35/75, 01-445 Warszawa.

Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 85 ust 1. pkt 5 wz. z art. 24 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 24 ust. 4 - Wadium wpłynęło po terminie wymaganym w SIWZ.

Do obu firm zostanie skierowane pełne uzasadnienie.

Zaakceptowano decyzją dyrektora ZDP
Inż. Antoniego Kobusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-10-16 08:56:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-10-16 09:13:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479