Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Nr sprawy DPS/ZP/G-3421/13/09

Góra Kalwaria dnia 29.10.2009 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/13/09.

Nazwa zadania: dostawy warzyw

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

CYTRUS”

Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najkorzystniejszą cenę.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt.

1.

AGROS”

Władysław Trzewik
ul. Bruzdowa 82a
02-991 Warszawa

 

89.41

 

2.
"Bracia Ledzion"

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódż

 

97.81

 

3.

 

"CYTRUS"

Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze

Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 

100.00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-10-30 10:26:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-10-30 10:29:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki