☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2009/2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
tel./fax. (022) 756-24-80

KDM.3431- 143/ 3385 /2009 Piaseczno, 2009-10-30


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2009/2010, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród niżej wymienionych:

W zadaniu I

1) ROL-BUD-SERWIS Sp. z o.o. ,Ustanów, ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie Górne

l.p.
Jednostka sprzętowa
Cena jednostkowa netto
Cena jednostkowa brutto
A.
Akcja czynna :

 

14,00 zł/km

 

14,98 zł/km

 

A1. Zwalczanie śliskości

 

(piaskarka)

 

A2. Odśnieżanie (płużenie)

15,00 zł/km

16,05 zł/km

 

(nośnik + pług)

 

A3. Zwalczanie śliskości i odśnieżanie

16,00 zł/km

 

17,12 zł/km

 

 

 

SUMA POZYCJI A1-A3:
45,00 zł
48,15 zł
B.
Akcja bierna

 

28,00 zł/godz.

 

34,16 zł/godz.

 

(sprzęt transportowy z piaskarką i pługiem)

Wybrano ofertę firmy:

  1. ROL-BUD-SERWIS” Sp. z o.o. ,Ustanów, ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie Górne

Suma punktów 98 + 2 = 100

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W zadaniu II

1) Transport Drogowy Mirosław Tadzik. Ul. 22 Lipca 7, 05-504 Złotokłos

l.p.
Jednostka sprzętowa
Cena jednostkowa netto
Cena jednostkowa brutto
A.
Akcja czynna :

 

14,00 zł/km

 

14,98 zł/km

 

A1. Zwalczanie śliskości

 

(piaskarka)

 

A2. Odśnieżanie (płużenie)

 

15,00 zł/km

 

16,05 zł/km

 

(nośnik + pług)

 

A3. Zwalczanie śliskości i odśnieżanie

16,00 zł/km

 

17,12 zł/km

 

 

 

SUMA POZYCJI A1-A3:
45,00 zł
48,15 zł
B.
Akcja bierna

 

25,00 zł/godz

 

30,50 zł/godz

 

(sprzęt transportowy z piaskarką i pługiem)

Wybrano ofertę firmy:

  1. Transport Drogowy Mirosław Tadzik. Ul. 22 Lipca 7, 05-504 Złotokłos

Suma punktów 98 + 2 = 100

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zaakceptowano decyzją dyrektora ZDP

Inż. Antoniego Kobusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-09 08:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-09 09:06:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479