☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedź 3 na zapytanie - remont instalacji ppożar. w pawilonach nr 4, 5, 6 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dn. 13.11.2009 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO i poniżej progów unijnych na remont instalacji ppoż. w pawilonach 4, 5 i 6 znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania od Wykonawcy:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ podano wykaz elementów dla pracowników nr 4 i 5. Czy podana liczba elementów dotyczy każdego z pawilonów osobno czy też jest to łączna ilość elementów zsumowana dla obu pawilonów?

2. W załączniku nr 1 nr 2 do SIWZ użyto sformułowania „system p.poż. składa się z następujących elementów”. Czy jest to wykaz elementów istniejących, czy też elementów, który należy zainstalować?

3. Czy elementy z demontażu Zamawiający utylizuje we własnym zakresie, czy też należy to obowiązków Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji, to prosimy o przedstawienie elementów do utylizacji (szczególnie istotny jest wykaz czujek jonizujących – materiały promieniotwórcze podlegają szczególnej, dość kosztownej procedurze utylizacji).

Odpowiedź brzmi:

Ad. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ określa łączną ilość elementów systemu ppoż., jakie powinny zostać zamontowane w pawilonach 4 i 5, zaś załącznik nr 2 określa ilość elementów systemu ppoż. w pawilonie nr 6.

Ad. 2. Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ określa ilość elementów systemu ppoż istniejących do demontażu i ilości nowych urządzeń do zamontowania podczas prowadzonych prac remontowych instalacji.

Ad. 3. Należy uwzględnić koszty utylizacji zdemontowanych czujek z pawilonów 4 i 5 w ilości 133 szt.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-16 12:31:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-16 12:33:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247