Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych systemów wentylacji i oddymiania ppoż. klatek schodowych w pawilonach 1 i 3 w DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 12.11.2009 r.

Nr sprawy DPS/ZP/G-3421/15/09

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/15/09.

Nazwa zadania: dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych systemów wentylacji i oddymiania ppoż. klatek schodowych w pawilonach 1 i 3

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ATLANT W. Romaniuk, M. Mazurek

Ul. Monte Cassino 54

08-101 Siedlce

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najkorzystniejszą cenę.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt.

 

 

1.

START SYSTEM

inż. Paweł Zawadzki
Kłoda 6
26-910 Magnuszew

 

62,83

 

 

2.

Zakład Elektroniki i Automatyki

EXPLOMER Piotr Merta
Ul. K. Łowińskiego 54
31-752 Kraków

 

66,29

 

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ATLANT W. Romaniuk, M. Mazurek
Ul. Monte Cassino 54
08-101 Siedlce

 

100,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-16 13:02:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-16 13:07:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki