Odpowiedź 4 na zapytanie - remont instalacji ppożar. w pawilonach nr 4, 5, 6 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dn. 16.11.2009 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO i poniżej progów unijnych na remont instalacji ppoż. w pawilonach 4, 5 i 6 znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania od Wykonawcy:

zapytanie:

  1. W jakiej formie należy załączyć kosztorys – czy ma on być w wersji uproszczonej czy szczegółowej?

  2. W SIWZ Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, żąda wykazu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, ale nie określa iloma robotami należy się wykazać żeby spełnić ten warunek. Prosimy o sprecyzowanie iloma robotami ma wykazać się wykonawca?

Odpowiedź brzmi:

Ad. 1. Kosztorys remontu instalacji ppoż w pawilonach 4, 5 i 6 może zostać sporządzony w formie uproszczonej.

Ad. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu robót faktycznie wykonanych w wymaganym okresie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-17 14:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-17 14:32:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki