Odpowiedź 6 na zapytanie - remont instalacji ppożar. w pawilonach nr 4, 5, 6 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dn. 16.11.2009 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO i poniżej progów unijnych na remont instalacji ppoż. w pawilonach 4, 5 i 6 znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania od Wykonawcy:

Po dokonaniu wizji lokalnej w pawilonach 4, 5 i 6 oraz informacjach uzyskanych od osoby oprowadzającej, pojawiły się następujące pytania:

  1. Zgodnie z treścią wzoru umowy, po zakończeniu prac montażowych należy wykonać dokumentację powykonawczą – na jakiej podstawie należy wykonać montaż, czy istnieje dokumentacja projektowa wykonawcza dla tych pawilonów.

  2. Z rozmowy z osobą odpowiedzialną dowiedziałem się, że strychy pawilonów nie były brane pod uwagę przy ustalaniu ilości urządzeń systemu SSP – czy przy opracowywaniu oferty należy wziąć pod uwagę poprawne, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, zabezpieczenie pawilonów, czy należy składać ofertę z podanymi ilościami urządzeń”.

Odpowiedź brzmi:

Ad. 1. Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną.

Ad. 2. Załącznik nr 1 do SIWZ określa łączną ilość elementów systemu ppoż., jakie powinny zostać zamontowane w pawilonach 4 i 5, zaś załącznik nr 2 określa ilość elementów systemu ppoż. w pawilonie nr 6.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-17 15:30:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-17 15:31:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki