Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna, 2009-12-09

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: AG.3400/01/10, nazwa zadania: dostawa mięsa i wędlin.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

C.M. MAKTON S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa za cenę 78.260,97 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz i pzp.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-12-09 14:36:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-12-09 14:40:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki