☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa krawężników oraz obrzeży drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

KDM.3431- 160 / 4046 /2009 Piaseczno, 2009-12-21

 
DOTYCZY:Dostawa Krawężników oraz Obrzeży Drogowych
postępowanie nr 33/KDM/2009

 
Tryb: Przetarg nieograniczony

 
Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1
CERTUS Technologie Budowlane Sp z o.o.
Ul.Płochocińska 19
03-191 Warszawa
87,84
2
PPHU MENUT
Przemysław Popis
Ul.Skrzetuskiego 13
05-402 Otwock
89,01
3
GALABETON
Błażej Kostrzewa
Tomaszów 76
26-640 Skaryszew
86,06
4
PPH POMTECH
Janusz Czapka
Ul.dr Perzyny 116/118
26-700 Zwoleń
100
5
PATER FIRMA
A.E.Daniluk
Ul.Fabryczna 10, Siemiatycze Stacja
17-300 Siemiatycze
71,56

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwana dalej ustawą; że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr 4 przedstawiona przez PPH POMTECH Janusz Czapka, Ul.dr Perzyny 116/118, 26-700 Zwoleń - oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena -100 %) i uzyskała 100 punktów.

 
Zaakceptowano decyzją dyrektora ZDP
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-12-21 16:06:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-12-21 16:11:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247