☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa kostki brukowej Holland 6 w ilości 1000 m2 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

postępowanie nr 34/KDM/2009

DOTYCZY:Dostawa kostki brukowej HOLLAND szara 6 w ilości 1 000 m²

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

 

l.p.
oferty

Nazwa oferenta

Suma punktów

1

CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o.

ul.Płochocińska 19
03-191 Warszawa

89,50
2

TECHNOBETON Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 10/7
20-075 Lublin

100
3

P.P.H.U. „MENUT” Przemysław Popis

ul. Skrzetuskiego 13
05-402 Otwock

90,10
4

P.P.H. „POMTECH” Janusz Czapka

ul. dr.Perzyny 116/118
26-700 Zwoleń

96,06
5

ABW Superbruk” Sp. z o.o.

HRYNIEWICZE, gm. Juchnowiec
15-001 Białystok, skr. poczt. 383

72,88

 

6

CKB Centrum Kostki Brukowej S.C.

Janusz Oparcik, Agnieszka Marcinkiewicz

ul. Warszawska 165 A
26-600 Radom

91,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia na podstawieart. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z poźn. zm.), zwana dalej ustawą; że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr 2 przedstawiona przez TECHNOBETON Sp. z o.o.,
ul. Ogrodowa 10/7, 20-075 Lublin – oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena – 100%) i uzyskała 100 punktów.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-12-22 15:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-12-22 15:26:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247