☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9 tel. (022) 756-24-82
05-500 Piaseczno tel./fax. (022) 756-24-80

KDM.343-B.F. – 9 /294/ 2010
2/KDM/2010

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:Sukcesywną dostawę paliw płynnychwygrała ofertazłożona przez:

PETROLIS Sp. z o. o.

ul. Władysława Jagiełły 10A/204

26-700 Zwoleń

oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

POL-OIL-CORPORATION Sp. z o. o.

Stanisławowo,

05-180 Pomiechówek

99,18 pkt

 

2

PETROLIS Sp. z o. o.

ul. Władysława Jagiełły 10A/204

26-700 Zwoleń

100 pkt

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-02-09 08:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-02-09 08:52:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247