☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinka drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego

 Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 905-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80 
tel. (022) 756-24-82

KDM.343- B.F.- 10/ /2010

Piaseczno 19-02-2010

1/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Wycinkę drzew na terenie powiatu piaseczyńskiegozostała wybrana oferta wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Transport Usługi w Leśnictwie
Barbara Szklarska
ul. Podwale 33, 08-540 Stężyca
 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Transport Usługi w Leśnictwie Barbara Szklarska
ul. Podwale 33
08-540 Stężyca

 
100 pkt
2
ARTEL”
Arman Sztachelski
ul. Kościuszki 3A
69-100 Słubice

 
24,21 pkt
3
DRWALEX”
Grzyb Wiesława
ul. Spokojna 7
07-402 LELIS Białobiel

 
Oferta odrzucona
4
ARTMON
Artur Bukowski
ul. Kowalczyka 5/79
03-193 Warszawa

 
31 pkt
5
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych FLORS Sp. z o.o.
ul. Radzymińska 116
03-574 Warszawa

 
20,90 pkt
6
Zakład Usług Ogrodniczych
CHABER”
Wlazło-Michałowicz S.J.
ul. Strumykowa 49A
03-138 Warszawa

 
26,28 pkt
7
AGAdendron S.J.
Zakładanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Agata Szymańska Bożena Szymańska
ul. Rybna 26
05-090 Raszyn k. Warszawy

 
51,11 pkt
8
Zakład Konserwacji Zieleni Ścinki i Pielęgnacji Drzew
mgr inż. Juliusz Sternak
ul. Plakatowa 6
02-793 Warszawa

 
Oferta odrzucona
9
PAULGARDEN
Paweł Sokół
ul. Sporna 2
05-430 Celestynów

 
Wykonawca wykluczony
a oferta odrzucona
 
10
ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI
Tadeusz Przywoźny
ul. Wyszogrodzka 61
96-512 Młodzieszyn

 
59,74 pkt

Jednocześnie, informujemy iż oferta nr 3 i nr 8 zostały odrzucone zgodnie z art. 89ust.1 pkt.2 w zw. art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), z powodu braku zaparafowanego wzoru umowy (Cześć V SIWZ) jako załącznika do SIWZ, natomiast Wykonawca, który złożył ofertę nr 9 został wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 tj. z powodu nie wniesienia w terminie oznaczonym w SIWZ wadium a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-02-19 14:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-02-19 14:43:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325