☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80


Piaseczno 12-03-2010
KDM.343- B.F.- 22/ 580/2010
5/KDM/2010

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70została wybrana oferta wykonawcy:

 
POLDIM Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
POLDIM Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów

 
100 pkt


 
Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
PROSZĘ O NIEZWŁOCZNE potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia fax na nr tel. (0-22) 756-24-80.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-03-15 09:13:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-03-15 09:16:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247