☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
KDM.343- B.F.- 21/ 579/2010
Piaseczno 12-03-2010
4/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych – mączki wapiennejzostała wybrana oferta wykonawcy:
 
ELEKTROWAP Sp. z o.o. w Koninie
ul. Przemysłowa 85
skr. poczt. 133
62-510 Konin
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
ELEKTROWAP Sp. z o.o. w Koninie
ul. Przemysłowa 85
skr. poczt. 133
62-510 Konin

 
100 pkt
2
TECHMOT” Sp. z o.o.
ul. Konsularna 1
45-089 Opole

 
86,40 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-03-15 09:56:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-03-15 09:59:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247