☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

 
KDM.343- B.F.- 23/ 616 /2010

 
Piaseczno 17-03-2010
6/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowychzostała wybrana oferta wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ALFA-NORMA” Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16
02-699 Warszawa

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert

 


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAW-TRANS”
Sławomir Podstawka
Kostomłoty I 270
26-085 Miedziana Góra

 
98,23 pkt
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ALFA-NORMA” Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16
02-699 Warszawa

 
100 pkt
3
STD Jarosław Dąbrowski
05-831 Wola Krakowiańska 38 D

 
95,64 pkt
4
Usługi Transportowe Sprzedaż Materiałów Budowlanych
Jacek Gajda
ul. Palmowa 1
97-300 Piotrków Trybunalski

 
99,72 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-03-17 13:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-03-18 08:25:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479