Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

 
KDM.343- B.F.- 24/ /2010

 
Piaseczno 19-03-2010
 
7/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennychzostała wybrana oferta wykonawcy:
ADAMS – TRANS”
Przemysław Adamczyk
Maków, ul. Sporna 8
26-640 Skaryszew

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert

 


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
PTSC Borzechowski Rafał
ul. Laurowa 5
05-090 Raszyn-Jaworowa

 
82,48 pkt
2
P.H.U. „DAW – TRANS”
Sławomir Podstawka
Kostomłoty I 270
26-085 Miedziana Góra

 
91,65 pkt
3
KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Łukasz Siadaczka, Piotr Mężyk
ul. Marylowa 83
26-600 Radom

 
89,18 pkt
4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ALFA-NORMA”
ul. Nowy Służewiec 16
02-699 Warszawa

 
83,28 pkt
5
ADAMS – TRANS”
Przemysław Adamczyk
Maków, ul. Sporna 8
26-640 Skaryszew

 
100 pkt
6
Budownictwo Drogowe
JARPOL” S.A.
ul. Grenadierów 8/25
04-062 Warszawa

 
70,06 pkt
7
P.H.U. TRANSWAL
Waldemar Węgier
ul. Jastrzębska 10/1
05-500 Piaseczno

 
89,71 pkt
8
STD Jarosław Dąbrowski
Wola Krakowiańska 38 D
05-831 Wola Krakowiańska

 
92,83 pkt
9
Usługi Transportowe Sprzedaż Materiałów Budowlanych
Jacek Gajda
ul. Palmowa 1
97-300 Piotrków Tryb.

 
89,19 pkt
10
TRANS-PAK Janusz Pakuła
Wola Mrokowska, ul. Postępu 19
05-552 Wólka Kosowska

 
89,71 pkt


 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-03-19 08:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-03-19 09:00:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki