Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2010r. w postępowaniu przetargowym na usługę bankową polegającą na kompleksowej obsłudze budżetu Powiatu Piaseczyńskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki