☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi powiatowej nr 2824 W - ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gm. Piaseczno. Etap 1 - przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznyc

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9 tel. (022) 756-24-82
05-500 Piaseczno fax. (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.-37/ 1402 /2010

Piaseczno 31-05-2010

10/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Przebudowę drogi powiatowej nr 2824 W – ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno. Etap 1 – przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznych, wraz z odwodnieniem.” została wybrana oferta wykonawcy:
FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
77 pkt
2
KONSORCJUM: Lider – POL-DRÓG Warszawa Sp. z o.o.
ul. Arkuszowa 7
01-998 Warszawa
Partner- POL-DRÓG Oleśnica S.A.
Cieśle 44
56-400 Oleśnica

 

 
74,09 pkt
3
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

 
69,11 pkt
4
EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

 
86,07 pkt
5
FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
100 pkt
6
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych
CEZET BIS” Sp. z o.o.
ul. 17-go Stycznia 32
27-200 Starachowice

 
82,40 pkt
7
SKANSKA S.A.
ul. Gen. Zajączka 9
01-518 Warszawa
79,90 pkt
8
Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.
ul. Grenadierów 8/25
04-062 Warszawa

 
84,28 pkt
9
KONSORCIUM: Lider – DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefan Bryły 4
05-800 Pruszków
Partner- GRANAR Sp. z o.o.
ul. Sady Żoliborskie 3/137
01-770 Warszawa

 
81,68 pkt
10
KONSORCIUM: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2
05-604 Jasieniec
Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Mikst Sp. z o.o.
ul. Gdańska 69 A
07-100 Węgrów

 
82,50 pkt
11
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „DROTECH”
Dariusz Kin
ul. Warszawska 211/2
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
68,69 pkt


 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-05-31 15:18:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-05-31 15:19:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479