☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na przebudowę mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie w ciągu drogi nr 2855 W (ul. Grójecka)

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
 
KDM.343- B.F.-45/ 1870/2010 Piaseczno 15-07-2010
 
13/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na przebudowę mostu na rzece Tarczynce w Tarczynie w ciągu drogi nr 2855 W (ul. Grójecka).” została wybrana oferta wykonawcy:

 
Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT
Anna Rej
Siołkowa 336
33-330 Grybów

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 i 39A
80-288 Gdańsk

 
36,57 pkt
2
Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT
Anna Rej
Siołkowa 336
33-330 Grybów

 

 
100 pkt
3
TARCOPOL Spółka z o.o.
ul. Składowa 16
27-200 Starachowice

 
38,72 pkt
4
Pracownia Usług Projektowo Budowlanych TOMEX
ul. Kmicica 21/15
92-433 Łódź

 
96,52 pkt
5
Biuro Usług Inwestycyjnych „PROMOST CONSULTING”
Irena Siwowska
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów

 
59,2pkt
6
Konsorcjum: Lider – Rafał Sitek RS ENGINEERING
ul. Wieniawskiego 18,
05-230 Kobyłka
Partner – Biuro Projektowo-Konsultingowe MOSTY Sławomir Leszczyński
ul. Warszawska 250/95 m 4
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
68,57 pkt
7
TRANSMOST Sp. z o.o.
ul. Wróbla 21
02-736 Warszawa
76,55 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-07-15 15:35:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-07-15 15:38:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247