☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji projektowej, dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

14/KDM/2010

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Opracowanie dokumentacji projektowej, dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska. gm. Piaseczno.” została wybrana oferta wykonawcy:  

RODEN ROAD DESIGN
POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lisa Kuli 9
01-512 Warszawa
 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
RODEN ROAD DESIGN
POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lisa Kuli 9
01-512 Warszawa

 
100 pkt
2
AKonsult Sp. z o.o.
Lipowo
ul. Jeździecka 2
05-408 Glinianka
oferta odrzucona zgodnie
z art. 24 us.4 oraz
art. 89 ust.1. pkt. 5
w/z z art.24 ust.2 pkt. 2
3
Przedsiębiorstwo Usług Drogowych
Marek Kowieszko
Ostrów 292
37-700 Przemyśl
oferta odrzucona zgodnie
z art. 24 us.4 oraz
art. 89 ust.1. pkt. 5
w/z z art.24 ust.2 pkt. 2
4
Rem Projekt
ul. Jana Brzechwy 16
96-100 Skierniewice

 
88,33 pkt

Wykonawcy, którzy złożył ofertę nr 2 i ofertę nr 3 zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 tj. z powodu nie wniesienia w terminie oznaczonym w SIWZ wadium, a oferty zostały odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-08-26 10:19:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-08-26 10:23:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479