☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80


12/KDM/2010


 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • decyzji pozwolenia wodnoprawnego,dla przebudowy ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa nr 2843W)”
została wybrana oferta Wykonawcy:
 
ROBIMART
Pracownia Projektowa Robert Zalewski
ul. Łąkowa 11 Opacz Kolonia
05-816 Michałowice
 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
Sudoł Polska Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14
00-050 warszawa

 
41,14 pkt
2
Przedsiębiorstwo Usług Drogowych
Marek Kowieszko
Ostrów 292
37-700 Przemyśl

 

 
45,42 pkt
3
RODEN ROAD DESIGN
POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lisa Kuli 9
01-512 Warszawa

 
47,08 pkt
4
PREBUD
Janusz Preiss
ul. Małej Łąki 23/24
02-793 Warszawa

 
44,58 pkt
5
Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej
LISPUS” Marcin Dobek
ul. J. Matejki 7
22-100 Chełm

 
59,62 pkt
6
Polska Inżynieria Sp. z o.o. +
DRO-Konsult Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 62b lok 19
02-002 Warszawa

 
24 pkt
7
Biuro Projektów
Metroprojekt” Sp. z o.o.
ul. Solińska 19 B
02-142 Warszawa
36,54 pkt
8
KOMI - Zdzisław Kozikowski
Ul. Waszyngtona 24 lok 15
15-274 Białystok

 
30,63 pkt
9
KONSORCIUM: Rem Projekt
ul. Jana Brzechwy 16
96-100 Skierniewice
Urban Media
ul. Al. Niepodległości 13/73
02-653 Warszawa

 
47,68 pkt
10
KONSORCIUM: ROBIMART Pracownia Projektowa Robert Zalewski – Lider
ul. Łąkowa 11 Opacz Kolonia
05-816 Michałowice
ROBIMART Sp. z o.o.- partner
ul. Kopernika 10/79
05-800 Pruszków
100 pkt
11
ABART
Agnieszka Bartonowicz
Książnice Al. Jabłoniowa 2i
05-825 Grodzisk Mazowiecki

 
36,18 pkt
12
VERTIKAL
Błażej Binienda
ul. Droga Hrabska 8D
05-090 Falenty Nowe

 
49,09 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-08-27 16:10:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-08-27 16:15:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247