☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

 
19/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 w związku z art. 94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych.” została wybrana oferta Wykonawcy:

 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
DAW-TRANS”
Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie 109D
26-085 Miedziana Góra

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAW-TRANS”
Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie 109D
26-085 Miedziana Góra

 
94,31 pkt
2
DAMO Sp. z o.o.
ul. Małyszce 2d/2e
99-400 Łowicz

 
uchylił się od zawarcia umowy

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, uchylił się od zawarcia umowy. Zgodnie z art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny tj. ofertę Wykonawcy nr 1, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAW-TRANS”, Sławomir Podstawka, Kostomłoty Drugie 109D, 26-085 Miedziana Góra.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-20 14:43:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-20 14:44:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247