☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/11/2554./2010

Góra Kalwaria dnia 21.09.2010 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/11/2010
Nazwa zadania: dostawy drobiu.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Centrum Mięsne
Makton” S.A.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca najniższą cenę.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

Lp
Nazwa wykonawcy
Liczba punktów
1.
Centrum Mięsne
Makton” S.A.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
 

100.00
 
2.
ALBO” Sp. z o. o.
ul. Lubelska 65
26-600 Radom
 

97,26

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-22 13:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-22 13:33:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247