☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Modyfikacja SIWZ - dostawa mebli na wyposażenie pomieszczeń mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 28.09.2010r..

DPS/ZP/G-3421/16/2610/10
 
Do wszystkich
Wykonawców
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli na wyposażenie pomieszczeń mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Nr sprawy: DPS/ZP/G-3421/16/2010

Modyfikacja SIWZ
 
Na mocy art. 38 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058 z p. zm.), Zamawiający wprowadza modyfikację treści SIWZ.

Zamawiający wprowadza modyfikację w projekcie umowy – zał. nr 5

Jest:
§ 2.
1.Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji niniejszej umowy zapewnić dostarczenie towaru we wskazane miejsce własnym transportem, zmontowanie mebli i rozładunek, w całości na koszt Wykonawcy.

Winno być:
§ 2.
1.Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji niniejszej umowy zapewnić
dostarczenie towaru we wskazane miejsce własnym transportem, rozładunek bez montażu, w całości na koszt Wykonawcy.

Pozostałe pozycje umowy pozostają bez zmian.

Zaparafowana modyfikacja stanowić będzie integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-29 10:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-29 10:17:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247