Odpowiedzi na zapytania zgłoszone dnia 04.10.2010 r. do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli na wyposażenie pomieszczeń mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

DPS/ZP/G-3421/16/............./2010
Góra Kalwaria dn.05.10.2010r.

Do wszystkich Wykonawców
 
Dotyczy: zapytania zgłoszonych dnia 04.10.2010r., do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli na wyposażenie pomieszczeń mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Nr sprawy: DPS/ZP/G-3421/16/2010

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się zapytaniami dotyczącymi zał. nr 1 w/w postępowania przetargowego.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

zapytania i odpowiedzi:

W odpowiedziach na zapytania wykonawców określono, że łóżko ma być wykonane z wyselekcjonowanego drewna. Nie zostało określone z jakiego gatunku drewna, a wpływa to na cenę.
  • Łóżko ma być wykonane z drewna olchowego.
W szafkach kuchennych drzwiczki mają być wykonane z MDF, w jaki sposób wykończone lakierowane na półmat, na wysoki połysk czy wykończone folią?
  • Drzwiczki mają być wykonane z MDF wykończone folią.
W modyfikacji SIWZ zamieszczono informację o braku montażu. Czy w związku z tym Państwo będą montować meble siłami własnymi czy przewidujecie dodatkową odpłatność za montaż.
Meble typu szafy wnękowe, kuchenne powinny być montowane przez wyspecjalizowane ekipy.
  • Zamawiający przewiduje składanie mebli własnymi siłami.

 
Niniejszy dokument zaparafowany przez Wykonawcę stanowić będzie integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążący przy składaniu ofert.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-05 13:53:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-05 13:55:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki