Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2010/2011

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.-95/3026/2010

Piaseczno 26-10-2010

22/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiat piaseczyńskiego w sezonie 2010/2011.” została wybrana oferta wykonawcy:
ROL-BUD-SERWIS” Sp. z o.o.
USTANÓW, ul. Parkowa 2 b
05-540 Zalesie Górne

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższe ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
ROL-BUD-SERWIS” Sp. z o.o.
USTANÓW, ul. Parkowa 2 b
05-540 Zalesie Górne

 
100 pkt
2
TRANSPORT DROGOWY
Mirosław Tadzik
ul. 22 Lipca 7
05-504 Złotokłos

 

 
68,2 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-26 14:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-26 14:19:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki