☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont chodnika przy drogach powiatowych Nr 2827 W i 2834 W, w miejscowości Piskórka, gm. Prażmów

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno

tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.-98/3040/2010

Piaseczno 27-10-2010
23/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Remont chodnika przy drogach powiatowych Nr 2827 W i 2834 W, w miejscowości Piskórka, gm. Prażmów” została wybrana oferta wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe
EWBUD”
Działki Suskowolskie 9B
26-670 Pionki
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Konsorcjum:
Pol-Dróg Warszawa Sp. z o.o. – lider
ul. Arkuszowa 7
01-988 Warszawa
Pol – Dróg Piła Sp. z o.o. – partner
ul. Wawelska 106
64-920 Piła

 
oferta odrzucona zgodnie
z art. 24 ust.4 oraz
art. 89 ust.1. pkt 5
w/z z art.24 ust.2 pkt 2
2
Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „EWBUD”
Działki Suskowolskie 9B
26-670 Pionki

 
100 pkt
3
SAS-BUD Kamil Sasin
ul. Chopina 24
05-822 Milanówek
oferta odrzucona zgodnie z art. 24 ust.4 oraz  art. 89 ust.1. pkt 5 w/z z art.24 ust.2 pkt 2


 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-27 14:07:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-27 14:10:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479